• Linda Silverman, USA

    Linda Kreger Silverman, Ph.D., er uddannet og autoriseret psykolog og har studeret højt begavedes psykologi, vurdering af høj begavelse og uddannelse af højtbegavede siden 1961.

    Silverman er stifter og leder af the Institute for the Study of Advanced Development og dets datterselskab, the Gifted Development Center, i Denver, USA. I løbet af de sidste 33 år har hun i regi af Gifted Development Center screenet over 6.000 børn, og centret har derfor i dag verdens største datasamling på området.

    Linda Silverman har bidraget med over 300 artikler og adskillige bøger på området, for eksempel den netop udgivne Giftedness 101, der blandt andet omhandler højtbegavede børn og deres uddannelse.

    Linda Silverman er blandt andet udpeget til The National Association for Gifted Childrens task force om sociale og emotionelle behov hos højtbegavede børn, samt ekspertpanelet der rådgiver Riverside Publishing i forbindelse med den næste revision af Stanford-Binet-intelligensskalaen.

    Siden Linda Silverman deltog i Gifted Childrens konference i 2013, har hun fulgt foreningen tæt. Hun banede vejen for, at Gifted Children fik mulighed for at holde indlæg på World Council of Gifted and Talented Children's konference i Louisville i 2013, og arbejder på at etablere udvekslingsmuligheder mellem Gifted Children og lignende foreninger i USA.