• Sommerlejr for højtbegavede børn og fejring af 10 års-fødselsdag for foreningen Gifted Children Danmark

  P R E S S E M E D D E L E L S E
  Sommerlejr for højtbegavede børn og fejring af 10 års-fødselsdag for foreningen Gifted ChildrenDanmark

  I 2015 fejrer foreningen Gifted Children 10 års fødselsdag og det bliver fejret på åretssommerlejr sammen med foreningens ambassadører Lasse Rimmer, Christian Fuhlendorff,Flemming Pless og Anja Cetti Andersen.

  Gifted Childrens sommerlejr afholdes i år for 12. gang med et væld af aktiviteter for højtbegavede børn ogderes familier. Mere end 1000 personer deltager i dette års sommerlejr.I år afholdes lejren fra den 11-18 juli på Feddet Camping på Sydsjælland, hvor familierne bor i telt,campingvogn, hytte eller i nærliggende sommerhuse.

  Hver sommer igennem tolv år har foreningen Gifted Children afholdt sommerlejr for familier med et ellerflere højtbegavede børn. Formålet med lejren er først og fremmest at give foreningens medlemmer, børnsom voksne, gode oplevelser og mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk og venskaber medandre familier.


  Når hjernen er på hjemmebane
  Det er ikke altid nemt at være et højtbegavet barn.Børnene kan have svært ved at skabe sociale relationer og finde forståelse hos deres jævnaldrende.Højtbegavede børn har som oftest en mere abstrakt tænkende og en mere intens måde at tale sammen på.

  Alle mennesker har brug for at møde ligesindede og finde mening i samtaler og leg. Gifted Childrenssommerlejr er for højtbegavede børn et pusterum, hvor ligesindede mødes og hvor venskaber opstår påkryds og tværs af alder og landsdele og for manges vedkommende holder år efter år.

  ”Det er altid en fornøjelse at se, hvordan især nye deltagere glædes over, hvor hurtigt deres børn dannervenskaber på kryds og tværs af lejren. Alle mennesker har glæde af at møde nogen, de kan spejle sig i,måske især børn. For mange af børnene er Gifted Childrens sommerlejr, udover at være en regulærcampingferie, samtidig deres første møde med andre højtbegavede”, siger Grith Tschorn, formand for GiftedChildren.

  Sommerlejren er foreningen Gifted Childrens største årlige arrangement. Foreningen arrangerer ogsåHøjskoleophold og til næste år en udlandsrejse til Sardinien for foreningens medlemmer.

  Sommerlejr – Et passioneret pusterum
  Sommerlejren er en regulær campingferie, med indlagte aktiviteter man kan melde sig til på forhånd.Aktiviteterne på lejren har gennem alle tolv år været båret af frivillige hænder. Det er et omfattende arbejdeat arrangere en sommerlejr med deltagelse af så mange mennesker, og det kan kun lade sig gøre takketværet de dedikerede frivillige i foreningen, der dagligt advokerer for højtbegavede børns trivsel og velfærd.Aktiviteterne afholdes primært for at give deltagerne spændende oplevelser og mulighed fornetværksdannelse, men gennem årene har der også været afholdt en del foredrag, der giver forældrenemere viden om højtbegavede børn, sensitivitet og andre udfordringer, som familierne ofte støder på. Deseneste år er der også blevet sat fokus på sammenholdet i foreningens store teenagegruppe.

  Sommerlejrprogrammet er, som altid, meget alsidigt og byder blandt andet på geocaching, Anders Andkomsammen,musikquiz, elektronik-workshop, rollespil, amatørradio, kajakroning, springgymnastik,mentorordning for førstegangsdeltagere og en lang række andre aktiviteter og foredrag. Der er i alt godt100 forskellige, planlagte aktiviteter på dette års lejr, og der arrangeres altid flere i løbet af ugen.

  Ambassadører og konsulenter på sommerlejren
  Flere af Gifted Childrens ambassadører gæster lejren i år: Lasse Rimmer, Christian Fuhlendorff, FlemmingPless og Anja Cetti Andersen.

  Ud over ambassadørerne får sommerlejren besøg af foreningens egne rådgivende konsulenter, der bl.a.afholder en workshop, der handler om familierelationer i hverdagen med højtbegavede børn. Konsulenternetager dagligt imod telefonopkald fra forældre og fagfolk over hele landet, der søger medlemskab afforeningen eller som har spørgsmål om højtbegavede børn. Alle konsulenter arbejder på frivillig basis forforeningen og trækker er umådeligt stort læs.

  Foreningen Gifted Children holder ti års fødselsdag
  Foreningen Gifted Children har i 2015 eksisteret som selvstændig forening i ti år.Foreningen var før i tiden en fraktion under Mensa Danmark, men løsrev sig og blev selvstændig da behovetvoksede for børn og unges netværksarbejde.Foreningen er vokset drastisk gennem de ti år den har været selvstændig og vokser stadig støt fra år til år.

  Den runde fødselsdag fejres med fest på årets sommerlejr søndag den 12. juli kl 20.00 med tilstedeværelseaf foreningens ambassadører og igen med islagkage den 17. juli ved sommerlejrens afslutning.

  Pressen er velkommen.

  Foreningen Gifted Children
  ForeningsDanmark har gode kår og er en tradition der består inden for alle grupperinger oginteresseområder. Traditionen med et stærkt civilsamfund er gammel og til stadighed en toneangivendefaktor i vores land.

  Foreningen Gifted Children er som mange andre foreninger en forening drevet af passion og nødvendighed.Foreningen består af ene frivillige, der arbejder både politisk, lokalt og globalt for at styrke højt begavedeslevevilkår i Danmark.Foreningen oplever en stigende interesse både fra skoler, børnehaver, forældre og det politiske landskab.

  Foreningen Gifted Children arbejder for at omverdenen får større kendskab til højtbegavede børn, oghvordan man opdager, anerkender og udvikler deres intelligensmæssige potentiale til gavn for både demselv og samfundet. Foreningen optager familier med højt begavede børn som medlemmer og tæller nu over4000 medlemmer. Gifted Children vokser hastigt i takt med, at mange skoler, børnehaver og forældre erblevet bedre til at spotte højtbegavede børn, men uden nødvendigvis at have de rette tilbud til børnene. 5 %eller omkring 35.000 danske skolebørn og 10.000 børnehavebørn defineres som højt begavede.  Kontaktinformation
  Presseansvarlig på sommerlejren: Rasmus Welling, tlf. 60 93 58 78 / 25 10 55 67, mail:iqkonsulent@gmail.com
  Formand for Gifted Children: Grith Tschorn, tlf. 40 34 00 00, mail: formand@giftedchildren.dk