• Danmarks klogeste sommerlejr fylder ti år

  P R E S S E M E D D E L E L S E
  Danmarks klogeste sommerlejr fylder ti år

  Gifted Childrens sommerlejr fejrer sin første runde fødselsdag, og det med ny deltagerrekord og et væld af aktiviteter for højtbegavede børn og deres familier. Mere end 900 personer deltager i dette års sommerlejr.

  Hver sommer igennem ti år, har foreningen Gifted Children afholdt sommerlejr for familier med et eller flere højtbegavede børn. Formålet med lejren er først og fremmest at give foreningens medlemmer, børn som voksne, gode oplevelser og mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk og venskaber med andre familier.

  I år afholdes lejren fra den 20.-27. juli på Feddet Camping på Sydsjælland, hvor familierne bor i telt, campingvogn, hytte eller i nærliggende sommerhuse.

  En uge med ligesindede
  Det er ikke altid nemt at være et højtbegavet barn.
  Børnene kan have svært ved at skabe sociale relationer og finde forståelse hos deres jævnaldrende. På Gifted Childrens sommerlejr har børnene mulighed for at møde utallige andre højtbegavede børn, der forstår dem, kender de udfordringer de støder på, og venskaberne dannes hurtigt:
  ”Det er altid en fornøjelse at se hvordan især nye deltagere glædes over hvor hurtigt deres børn danner venskaber på kryds og tværs af lejren. Alle mennesker har glæde af at møde nogen de kan spejle sig i, måske især børn. For mange af børnene er Gifted Childrens sommerlejr, udover at være en regulær campingferie, samtidig deres første møde med andre højtbegavede”, siger Grith Tschorn, formand for Gifted Children.

  Ti år med frivillige kræfter
  Aktiviteterne på lejren har igennem alle ti år været båret af frivillige hænder. Det er et omfattende arbejde at arrangere en sommerlejr med deltagelse af så mange mennesker, og det kan kun kan lade sig gøre

  takket være de dedikerede frivillige i foreningen, der dagligt advokerer for højtbegavede børns trivsel og velfærd.
  Aktiviteterne afholdes primært for at give deltagerne spændende oplevelser og mulighed for netværksdannelse, men gennem årene har der også været afholdt en del foredrag, der giver forældrene mere viden om højtbegavede børn, sensitivitet og andre udfordringer, som familierne ofte støder på. De seneste år er der også blevet sat fokus på foreningens store teenagegruppe og de særlige udfordringer de møder.

  Sommerlejrprogrammet er, som altid, meget alsidigt og byder blandt andet på geocaching, karate, musikquiz, spilprogrammering, rollespil, kajakroning, stemme- og sangtræning, springgymnastik, mentorordning for førstegangsdeltagere og en lang række foredrag. Der er i alt omtrent 90 forskellige, planlagte aktiviteter på dette års lejr, og der arrangeres altid flere i løbet af ugen.

  Ambassadører og søsterforening på sommerlejr
  Flere af Gifted Childrens ambassadører gæster lejren i år. Blandt andet holder Vincent Hendricks, Ph.D, eliteforsker og professor i filosofi fra Københavns Universitet, et foredrag om mobning på sociale medier. Anja C. Andersen, astrofysiker fra Dark Cosmology Centre, afholder et oplæg til børn, unge og forældre om Big Bang. Udover ambassadørerne får sommerlejren besøg af en uddannelseskonsulent fra Gifted Childrens britiske søsterforening Potential Plus. Konsulenten afholder blandt andet en workshop, der handler om de særlige udfordringer, som livet med et højtbegavet barn kan byde på. Derudover sparrer repræsentanten fra Potential Plus med Gifted Childrens rådgivende konsulenter, der dagligt tager imod telefonopkald fra forældre og fagfolk over hele landet, der søger medlemskab af foreningen eller som har spørgsmål om højtbegavede børn.  Kontaktinformation
  Pressekoordinator Deborah Cooley: Tlf.: 50 59 39 88 Mail presse@giftedchildren.dk

  Baggrundsinformation
  Foreningen Gifted Children arbejder for at omverdenen får større kendskab til højtbegavede børn, og hvordan man opdager, anerkender og udvikler deres intelligensmæssige potentiale til gavn for både dem selv og samfundet. Foreningen optager familier med højtbegavede børn som medlemmer og tæller nu over 1000 familier med tilsammen ca. 1400 børn. Det er 1000 børn mere end for fem år siden, og Gifted Children vokser hastigt i takt med, at mange skoler, børnehaver og forældre er blevet bedre til at spotte højtbegavede børn, men uden nødvendigvis at have de rette tilbud til børnene. 5 % eller omkring 35.000 danske skolebørn og 10.000 børnehavebørn defineres som højt begavede.