• Baggrund og nøgletal


    Foreningen Gifted Children arbejder for at omverdenen får større kendskab til højt begavede børn, og hvordan man opdager, anerkender og udvikler deres intelligensmæssige potentiale til gavn for både dem selv og samfundet.

    Foreningen optager familier med højt begavede børn som medlemmer og tæller nu over 1100 familier med tilsammen lidt over 1500 børn. Det er 1000 børn mere end for fem år siden, og Gifted Children vokser hastigt i takt med, at mange skoler, børnehaver og forældre er blevet bedre til at spotte højtbegavede børn, men uden nødvendigvis at have de rette tilbud til børnene.

    5 % eller omkring 35.000 danske skolebørn og 10.000 børnehavebørn defineres som højt begavede. Det svarer til, at der sidder mindst et højt begavet barn i hver eneste skoleklasse.

    Gifted Childrens historie går tilbage til år 2000, hvor foreningen endnu ikke var dannet, men var en del af Mensa. Mensa Danmark havde på daværende tidspunkt fået mange henvendelser fra forældre til højt begavede børn, fordi forældrene ikke kunne finde andre steder at henvende sig.

    Dengang testede Mensa ikke børn og det var derfor ...
    Forhåndsvisning af artikel

    Status for medlemsudvikling 2006 frem til september 2014

    Medlemsantal    Alders- og kønsfordeling, september 2014


    Tabellen viser, hvad børnene var fyldt 1. september 2014.

    Alders- og kønsfordeling september 2014

    Diagrammet viser, hvilken alder børnene har i 2014.

    Samlet aldersfordeling
    ...