• Faglitteratur

  Her er der både gode råd og værdifuld viden at hente for alle, der interesserer sig for højt begavede børns udvikling og trivsel.

  Særligt sensitive børn - Hvordan vi hjælper vores børn med at trives, når verden overvælder dem
  Elaine N. Aron, Borgen, 2010

  Elaine N. Aron giver et indblik i, og hjælp til, hvordan du kan hjælpe dit barn til selvforståelse og indsigt. Bogen er en guide til hvordan vi hjælper vores børn, som måske oplever verden gennem en kikkert eller bliver ekstremt påvirket af stemninger i film, musik, støj, lys eller kraftige dufte.

  Højtbegavede børn i skolen - udfordring og inklusion i praksis
  Mette Welling, Rasmus Welling og Lene Fredslund Kobbernagel, 2014

  Denne bog giver en grundig gennemgang af højtbegavede børns kendetegn og belyser gennem teori og cases, hvilke faglige og sociale udfordringer, disse børn kan have. Der gives en lang række konkrete anvisninger og værktøjer til, hvordan man i praksis kan arbejde med faglige krav, undervisningsdifferentiering (Blooms taksonomi, Flipped Classroom og 21st Century Skills), forældresamarbejde, IT og fokus på relationer.

  Bogen kan bestilles på GeGe Forlag http://gege.dk/butik/institutioner/h...oern-i-skolen/

  Det eksplosive barn
  Ross W. Greene, ny udgave 2010, Pressto.

  Gode og anvendelige værktøjer til at få en bedre hverdag hvis man har et barn der eksploderer for et godt ord. Til forældre, pædagoger, lærere og andre faggrupper, der arbejder med børn med opmærksomheds-forstyrrelser. Metoden bygger på dialog: Forældre eller behandler skal anerkende barnets behov, og at barnet ikke er i stand til at reagere anderledes, når omgivelserne ikke umiddelbart kan opfylde dets behov eller ønske.

  Fortabt i skolen
  Ross W. Greene, 2009, Pressto.

  Hvorfor det er så svært at hjælpe børn med adfærdsmæssige udfordringer, og hvordan vi kan gøre noget ved problemet

  Sunde børns problemer - en bog til forældre og andre voksne
  Lars Rosborg, 2009, Akademisk Forlag.

  Lars Rosborg er pædagog, cand. psych. og specialist i børnepsykologi. Han skriver om, hvordan vi kan forstå børns adfærd og støtte dem i deres udvikling. Han tager udgangspunkt i cases, der er let forståelige. Han fagligt velfunderet med solide og seriøse kilder.

  Udvikling af følelsesmæssig intelligens
  Linda Lantieri, 2009, Borgen.

  Teknikker og øvelser, der styrker børns selvtillid og indre ro. Indledning og guidede øvelser af Daniel Goleman. Øvelserne er inddelt i aldersgrupper 5-7 årige, 8-11 årige og 12 årige og opefter. Inklusiv cd.

  Glade børn med højt selvværd - en forældreguide
  Dan Svarre, Politikens Forlag, 2008.

  Dan Svarre forklarer i bogen forskellen på højt selvværd - den vi er, og høj selvtillid - det vi har lært. Den er en guide til, hvordan vi som forældre kan give vores børn et højere selvværd og hjælpe barnet til at stå mere sikkert på egne ben.

  De intelligente børn
  Ole Kyed, Akademisk forlag, 2.udgave, 2015.

  Ti forældre fortæller om, hvordan de håndterer det at have et eller flere børn med særlige forudsætninger. Ole Kyed beskriver karakteristika og de udfordringer, børnene giver såvel forældre som lærere og andre voksne. Derudover er der inspiration og gode råd til, hvordan forældre og andre voksne støtter og medinddrager børn i deres udvikling.
  Fortællingerne fra 2007 er nu blevet opdateret, så de også fortæller hvad der er sket siden da.

  Vores barn er højtbegavet - En vejledning for forældre og lærere
  Franz J. Mönks og Irene H. Ypenburg, red. Jørgen Verner Hansen, Dansk Psykologisk Forlag, 2006.
  Med forord af Kirsten Baltzer.

  Help - our child is gifted: guidelines for parents.
  Shirley Kokot
  Radford house publications, 1999
  http://inet.dpb.dpu.dk/biblio/skokot.pdf

  You know your child is gifted when…
  Judy Galbraith
  http://www.freespirit.com/gifted-and...udy-galbraith/

  Stand Up for Your Gifted Child: How to Make the Most of Kids' Strengths at School and at Home
  Joan Franklin, M.A. Smutny
  ISBN: 978-1575420882
  http://www.amazon.com/Stand-Your-Gif.../dp/1575420880

  When Gifted Kids Don't Have All the Answers
  Delisle & Galbraith
  Free spirit Publishing, 2002
  ISBN: 978-1-57542-493-4
  https://www.freespirit.com/gifted-an...udy-galbraith/

  Intelligence Reframed
  Howard Gardner
  The Perseus Books Group, 2000
  ISBN: 978-0-465-02611-1
  https://www.abebooks.com/Intelligenc...16600068085/bd

  Supporting the Child of Exceptional Ability
  Susan Leyden
  David Fulton Publishers Ltd, 2002
  ISBN: 978-1853468780
  http://www.amazon.com/Supporting-Exc.../dp/1853468789