• For undervisere

  Her følger en liste over litteratur, som kan have særlig interesse for undervisere og andre, der beskæftiger sig med børn i deres professionelle virke.

  Højtbegavede børn i skolen - udfordring og inklusion i praksis
  Mette Welling, Rasmus Welling og Lene Fredslund Kobbernagel, 2014

  Denne bog giver en grundig gennemgang af højtbegavede børns kendetegn og belyser gennem teori og cases, hvilke faglige og sociale udfordringer, disse børn kan have. Der gives en lang række konkrete anvisninger og værktøjer til, hvordan man i praksis kan arbejde med faglige krav, undervisningsdifferentiering (Blooms taksonomi, Flipped Classroom og 21st Century Skills), forældresamarbejde, IT og fokus på relationer.

  Bogen kan bestilles på GeGe Forlags hjemmeside.

  Talent i skolen - identifikation, undervisning og udvikling
  Poul Nissen, Kirsten Baltzer, Ole Kyed, Dafolo, 2011.

  Bogen inddrager ny dansk og international pædagogisk forskning inden for talentpleje og kommer med initiativer, der kan hjælpe de særligt begavede børn. Gennem konkrete cases og introduktion af begrebet til "Potentialeorienteret undervisningsdifferentiering" får læreren inspiration til planlægning og undervisning af fagligt indhold, der også udfordrer de særligt begavede børn.

  Teamets arbejde med talentpleje
  Kirsten Baltzer og Ole Kyed, Dafolo, 2008.

  Bogen behandler: Hvad er talent eller usædvanlig dygtighed, og hvem er børnene med særlige forudsætninger? Der er forslag til, hvordan teamet kan arbejde med at identificere børn med særlige forudsætninger og dygtige elever. Hvordan man kan undervise dem, og hvordan man i øvrigt kan arbejde med børnenes behov for intellektuelle udfordringer. Herunder børn der samtidig har specifikke indlæringsvanskeligheder.
  http://www.boghallen.dk/Skole_og_lae...62407749).aspx

  Dygtige elever - en faglig udfordring i matematik
  Arne Mogensen, Århus Kommunale Skolevæsen og Århus Dag- og Aftenseminarium, 2005.
  http://www.bogpriser.dk/work-8877730...g-i-matematik/

  Undervisning af elever med særlige forudsætninger
  Ole Kyed et al, 2. udg. Kroghs Forlag, 2005.
  http://www.bogpriser.dk/q-Undervisni...uds%E6tninger/

  Begavede børn i skolen - duelighedens dilemma
  Gunilla O. Wahlström, Krogs Forlag, 1998.
  http://www.bogpriser.dk/q-Begavede-b...edens-dilemma/

  På det jævne og ud i det himmelblå- talenter i skolen
  Vagn Rabøl Kristensen (red), Ole Robenhagen (red), DPI, 1996.

  Gør skolen for lidt for talenterne i de forskellige fag og aktiviteter. Den udbredte forestilling om, at dygtige elever uden videre klarer sig, holder ikke. For at kunne udvikle sig, har alle brug for udfordringer. Der fokuseres på emner som talentbegrebet, enhedsskolens udvikling, tidlige læsere, velfungerende elever, international forskning, talenter og undervisning i andre lande, børnene som centrum i reformpædagogikken og elevers potentialer samt undervisningsdifferentiering.
  http://www.saxo.com/dk/item/paa-det-...a-haeftet.aspx

  Genius Denied: How to Stop Wasting our Brightest Young Minds
  Jan & Bob Davidson with Laura Vanderkam
  Simon & Schuster, 2004
  ISBN: 0743254600
  http://www.bogpriser.dk/q-0743254600/

  The G-Factor: the science of mental ability
  Arthur R. Jensen.
  1998, Abc-Clio
  ISBN: 978-0-275-96103-9
  http://www.bogpriser.dk/q-978%7C0%7C275%7C96103%7C9/

  Annorlunda land: särbegåvningens psykologi
  Roland S. Persson.
  Almqvist & Wiksell, 1997.
  http://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=l...g+lok%3D870970

  Educating the very able: current international research
  Joan Freeman / Great Britain Office for Standards in Education
  Stationary office, 1998
  ISBN: 978-0-11-350100-7
  http://www.bogpriser.dk/q-978%7C0%7C11%7C350100%7C7/

  Teaching Gifted Kids in the Regular Classroom:
  Strategies and Techniques Every Teacher Can Use to Meet the Academic Needs of the Gifted and Talented

  Susan Winebrenner, forord af Sylvia B. Rimm
  Free Spirit Publishing, 2001
  http://www.amazon.com/Teaching-Gifte.../dp/1575420899