• Aktiviteter i foreningen


  Gifted Children stiller en række muligheder til rådighed, så børnene – og deres forældre – kan knytte kontakter til andre i foreningen. Denne kontakt har vist sig at være vigtig for såvel børn som voksne. Børnene møder ligesindede, som de kan spejle sig i, og de voksne har mulighed for kontakt til andre forældre som enten befinder sig eller har befundet sig i samme problemstilling.

  Gifted Children bygger i høj grad på forældrenes eget engagement og initiativ, men foreningen råder over en række tilbud, som medlemmerne kan gøre brug af. Som eksempler kan nævnes:


  Lukket medlemsforum for forældre
  Vores interne forum er meget aktivt og hjerteligt. Her kan medlemmerne diskutere stort og småt - hvordan man takler næste forældremøde, op- og nedture i børnenes liv, anbefaling af skolemateriale eller nye initiativer.


  Lukket medlemsforum for børn
  Børneforum er opdelt i tre primære underfora for børn under 10 år, for børn mellem 10 og 13 år og for børn mellem 13 og 21 år. Børneforum er børnenes fristed, og forældrene har ikke adgang.


  Interne adresselister
  Her er en god mulighed for at finde ligesindede kammerater til dine børn. Der er både mulighed for at søge efter en jævnaldrende, en i geografisk nærhed eller en, der har samme interesser som dit barn.


  Arrangementer for børn
  Vi laver udflugter for børnene, så de får en mulighed for at møde hinanden. Det kan dreje sig om alt fra at mødes på en naturlegeplads til særarrangementer i for eksempel Zoologisk Have. Turene bliver arrangeret af forældrene, og man betaler normalt selv entré osv.


  Cafémøder for voksne
  Med jævne mellemrum inviterer vi til ”cafe-møder” forskellige steder i landet. Her har de voksne en mulighed for at træffe hinanden og tale helt frit om alle glæderne og besværlighederne ved at være forældre til højt begavede børn.


  Sommerlejr og højskoleophold
  Hvert år i sommerferien afholder vi en sommerlejr og et højskoleophold, hvor børnene - og deres forældre - kan mødes i frie omgivelser med ligesindede. Vi laver skattejagt og interessante foredrag for børn i alle aldersgrupper. Både sommerlejr og højskoleophold er endnu en mulighed for at knytte sociale kontakter mellem vores børn, og det giver de voksne en mulighed for at lære hinanden at kende.


  Presse og studerende
  Vi formidler kontakt mellem pressen og interesserede forældre, så der forsat vil være fokus på vores børn. Vi formidler også kontakt mellem studerende og frivillige forældre, der kan hjælpe med at give et bedre indblik i de forskellige problemstillinger således, at de studerende kommer til at kende mere til emnet i deres senere virke som pædagoger, lærere, psykologer med videre.