• Rudersdal


    Kommune Rudersdal

    Tilbud
    Vi behandler højt begavede børn ligesom alle andre born.
    Det vil sige vi tager udgangspunkt i, hvad de kan - både fagligt, socialt og personlighedsmæssigt - og arbejder ud fra det. Skolen har flere børn, der er højt begavede.
    ...