• Nordborg Slots Efterskole

  Kommune Sønderborg

  Tilbud
  To af vores i alt fire linjefag: Science og Art henvender sig traditionelt til højt begavede unge med netop interesse inden for de områder. Undervisningen foregår på et niveau som er væsentligt højere end på andre grundskoler i landet.

  I 10. klasse har vi desuden et særligt tilbud, som vi kalder for Challenge 10. Dette går i al beskedenhed ud på, at alle elever skal udfordres uanset niveau - dog særligt målrettet mod de elever der kan og vil mere en gennemsnittet. Undervisningen er niveaudelt i tre 10. klasser i fagene dansk, matematik og engelsk. Derudover er der mulighed for, at den enkelte kan vælge efter interesse med en række gymnasieforberedende fag. I skoleåret 2010/11 fik 10. klasse det højeste karaktergennemsnit i matematik problemregning i landet.

  Klassetrin
  9. – 10. Klasse.

  Efterskole
  Nordborg Slots Efterskole
  Slotsgrunden 1

  Kontakt
  Rune Madsen
  rm@nordborg-slot.dk
  74 45 15 28

  www.nordborg-slot.dk