• Grøndalsvængets Skole - Folkeskole

  Kommune København

  Tilbud
  Grøndalsvængets skole startede projekt ”superfag” et undervisningstilbud til elever med særlige forudsætninger i skoleåret 2009/10 efter en meget indgående pædagogisk debat – som førte til en beslutning om at anvende en mindre særlig ressource til at udvikle området.
  Formålet var at skaffe ny viden til skolens personale, for derved at styrke skolens undervisning så den imødekommer og støtter elever med særligt gode læringspotentialer. i ønskede at give lærerne didaktisk interesse og blik for de elever, der har særlige forudsætninger, samt at gennemføre en række konkrete undervisningsprojekter.

  Vi gennemførte en række projekter med udvalgte elevgrupper: Danskprojekt i 2. klasse, Matematikprojekt i 7.klasse, Biologiprojekt i 8. klasse, Danskprojekt i 9. klasse og Engelskprojekt i 9. klasse. Der er afsat en time om ugen, som oftest læses i blokke af lektioner.

  I skoleåret 2010/11 har vi fortsat udviklingen med følgende projekter: Naturfagligt projekt i indskoling, Natur/teknik i 4. klasse, Sundhed – livsstil – biologi i 6.- 8. klasse, matematik i 8. klasse og endelig IT i 8. klasse.

  IT- området har vist helt ekstraordinære udviklingsmuligheder, hvad angår faglig udvikling hos eleverne, og i sammenhæng med dette og som en del af udviklingen, et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i erhvervslivet.

  I skoleåret 2011 - 12 er der igen andre tilbud og nogle af de ovennævnte fortsætter. Som noget nyt tilbydes der under valgfag i faget billedkunst et stort forløb med samarbejde med udøvende kunstnere og i musik et forløb i komposition af elektronisk musik, hvor elever med interesse herfor underviser andre. Vi lægger vægt på at følge op på elevernes interesser og lade dem udvikle sig herigennem.

  Klassetrin
  3. - 9. klasse

  Folkeskole
  Grøndalsvængets skole
  Rørsangervej 29,
  2400 NV

  Kontakt
  Elsebet Jakobsen
  elsebet.jakobsen@gmail.com
  3834 9350

  www.gvs.kk.dk