• København


  Kommune København

  Tilbud
  Grøndalsvængets skole startede projekt ”superfag” et undervisningstilbud til elever med særlige forudsætninger i skoleåret 2009/10 efter en meget indgående pædagogisk debat – som førte til en beslutning om at anvende en mindre særlig ressource til at udvikle området.
  Formålet var at skaffe ny viden til skolens personale, for derved at styrke skolens undervisning så den imødekommer og støtter elever med særligt gode læringspotentialer. ...

  Kommune København

  Tilbud
  Tilbud efter skoletid til særlig talentfulde elever i matematik og naturvidenskab.

  Klassetrin
  1. – 9. klasse
  ...

  Kommune København

  Tilbud
  Ungdomsskolens "Masterclass" (CAMPUS og weekendAKADEMIER) er målrettet unge med særlige forudsætninger. Undervisningen foregår i efterårsferie og vinterferie og nogle lørdage i løbet af sæsonen. CAMPUS og weekendAKADEMIER er planlagt som tematiseret undervisning og foregår på et højt fagligt niveau, men mange af ungdomsskolens øvrige tilbud kunne måske også have interesse.
  ...

  Kommune København

  Tilbud
  En bred vifte af tilbud til børn med evner inden for musik og sang.
  Ekstra valghold i 8. og 9. klasse for elever med interesse for naturvidenskab. Gymnasiet deltager i Sciencetalenter, hvor eleverne har mulighed for at deltager i Masterclass i fysik, internationale science camps og andre camps.

  Interesserede elever bliver opfordret og støttet i at deltage i Akademiet for Talentfulde Unge, Forskerspirer, talekonkurrencer i sprogfagene og i diverse nationale og internationale ...