• København


  Kommune København

  Tilbud
  Grøndalsvængets skole startede projekt ”superfag” et undervisningstilbud til elever med særlige forudsætninger i skoleåret 2009/10 efter en meget indgående pædagogisk debat – som førte til en beslutning om at anvende en mindre særlig ressource til at udvikle området.
  Formålet var at skaffe ny viden til skolens personale, for derved at styrke skolens undervisning så den imødekommer og støtter elever med særligt gode læringspotentialer. ...

  Kommune København

  Tilbud
  Tilbud efter skoletid til særlig talentfulde elever i matematik og naturvidenskab.

  Klassetrin
  1. – 9. klasse

  Folkeskole
  Husum Skole
  Karlslundevej 23
  2700 Brønshøj

  Kontakt
  Karina Møller
  mail@husumskole.kk.dk
  38 28 07 68

  www.husumskole.kk.dk

  Kommune København

  Tilbud
  Ungdomsskolens "Masterclass" (CAMPUS og weekendAKADEMIER) er målrettet unge med særlige forudsætninger. Undervisningen foregår i efterårsferie og vinterferie og nogle lørdage i løbet af sæsonen. CAMPUS og weekendAKADEMIER er planlagt som tematiseret undervisning og foregår på et højt fagligt niveau, men mange af ungdomsskolens øvrige tilbud kunne måske også have interesse.

  Klassetrin
  Unge i alderen 13 - 18 år

  Københavns Kommunes Ungdomsskole
  Ny Carlsberg Vej 35
  1760 København V

  Kontakt
  Kirsten Vyum
  kv@ungdomsskolen.kk.dk
  3321-4818

  www.ungdomsskolen.kk.dk

  Kommune København

  Tilbud
  En bred vifte af tilbud til børn med evner inden for musik og sang.
  Ekstra valghold i 8. og 9. klasse for elever med interesse for naturvidenskab. Gymnasiet deltager i Sciencetalenter, hvor eleverne har mulighed for at deltager i Masterclass i fysik, internationale science camps og andre camps.

  Interesserede elever bliver opfordret og støttet i at deltage i Akademiet for Talentfulde Unge, Forskerspirer, talekonkurrencer i sprogfagene og i diverse nationale og internationale ...