• Furesø


    Kommune Furesø

    Tilbud
    På Syvstjerneskolen har vi gennem flere år haft fokus på at udvikle personalets kompetencer i forhold til undervisning af Elever Med Særlige Forudsætninger (EMSF). Vi ønsker at tilgodese EMSF gennem undervisningsdifferentiering af klassens daglige arbejde, så alle elever udfordres fagligt. Endvidere har alle team haft til opgave at planlægge og gennemføre et undervisningsforløb, hvor der var særligt fokus på at undervisningsdifferentiere med henblik på at udfordre EMSF. Udfordring af EMSF gennem undervisningsdifferentiering er en fast del af skolens handleplan.
    ...