• Faxe


    Kommune Faxe

    Tilbud
    På vores liniefag er der mulighed for at kæle for den enkeltes muligheder og evner. Eleverne bliver fordelt på hold efter læringsstile. Vi har gennem årene haft mange elever, der har været på særlige skoler som Mentiqa eller lignende
    ...