• Sønderborg


    Kommune Sønderborg

    Tilbud
    To af vores i alt fire linjefag: Science og Art henvender sig traditionelt til højt begavede unge med netop interesse inden for de områder. Undervisningen foregår på et niveau som er væsentligt højere end på andre grundskoler i landet.

    I 10. klasse har vi desuden et særligt tilbud, som vi kalder for Challenge 10. Dette går i al beskedenhed ud på, at alle elever skal udfordres uanset niveau - dog særligt målrettet mod de elever der kan og vil mere en gennemsnittet. Undervisningen er niveaudelt i tre 10. klasser i fagene dansk, matematik og engelsk. Derudover er der mulighed for, at den enkelte kan vælge efter interesse med en række gymnasieforberedende fag. I skoleåret 2010/11 fik 10. klasse det højeste karaktergennemsnit i matematik problemregning i landet.
    ...