• Skive


  Kommune Skive

  Tilbud
  Talenthold er et fritidstilbud til elever fra Folkeskolens 4. -9. klassetrin, som har særligt let ved at gå i skole, mangler endnu flere udfordringer i undervisningen og gerne vil bruge en ugentlig eftermiddag i et spændende samarbejde med andre børn og unge.

  Undervisningen foregår på tre hold, et for 4. -5. klassetrin, et for 6.-7. klassetrin samt et for 8.-9. klassetrin.

  Undervisningen finder sted på henholdsvis Skive Bibliotek og Skivehus Skole 2 - 3 timer ugentligt med start i november. Der sørges for transport for elever, der kommer fra oplandet.
  Dit barn kan søge om at blive optaget på et af holdene. Få en folder og et ansøgningsskema på dit barns skole.
  ...