• Hedensted


    Kommune Hedensted

    Tilbud
    Da det er helt nyt for os, at vi har et barn med særlige forudsætninger, har vi ikke et beskrevet tilbud. Vi er generelt blevet mere opmærksomme på, at vi kan have højt begavede elever.

    I 2011 har vi samarbejdet med forældrene til et højt begavet barn og lavet følgende tiltag. Eleven var i 14 dages praktik i en klasse over elevens daværende klassetrin. Det havde en positiv indvirkning på eleven. Eleven er efter sommerferien fortsat på det klassetrin over det oprindelige klassetrin. Der er fra lærernes side særlig fokus på, hvorvidt eleven har brug for ekstra undervisning ud over det nuværende.
    ...