• Esbjerg


    Kommune Esbjerg

    Tilbud
    Målgruppe: Elever i 7.-9.kl. der er normalt eller godt begavet, har lyst til at lære og i deres hidtidige skoletilbud har underpræsteret. Skolen har oprettet særskilte klasser til ovenstående elever, men der arbejdes også sammen med øvrige klasser på samme klassetrin. Det tilstræbes at give eleverne undervisningstilbud der honorerer den enkeltes behov. Der fokuseres på studiemiljø, globalisering og samarbejde med gymnasierne.
    ...