• Aarhus


  Kommune Aarhus

  Tilbud
  Vi har ikke et decideret særligt tilbud, men vi har rigtig mange børn med særlige forudsætninger, og flere er medlem af Gifted Children. Børnene er integreret på alle klassetrin med succes.

  Klassetrin
  Alle

  Friskole
  Århus Privatskole
  Vestre Kongevej 10
  8260 Viby

  Kontakt
  Anne Vibeke Lassen
  kontakt@aarhusprivatskole.dk
  86 14 91 86

  www.aarhusprivatskole.skoleintra.dk

  Kommune Århus

  Tilbud
  Århus kommune har i samarbejde med Jellebakkeskolen aftalt et udviklingsforløb på 80 timer i skoleåret 2011-12, hvor vi undersøger, hvad de højtbegavede børn profiterer af i undervisningen. Det kan være særlige måder at tilrettelægge undervisningen på eller særlige forløb på hold. For at bygge på de erfaringer, der allerede er gjort herhjemme og i udlandet. Skoleleder og de to lærere, som er tilknyttet projektet, deltager på konferencen på DPU i Emdrup "Pas på de velbegavede og talentfulde børn" september 2011 forud for projektets start.

  Projektet er lille og ikke igangsat endnu. Det er meningen, at de erfaringer, vi gør os, skal bredes ud på skolen og i Pædagogisk Afdeling i Børn & Unge i Århus med anbefalinger til, hvordan disse børn kan udfordres fagligt og socialt på en folkeskole.

  Klassetrin
  4. – 6. klasse

  Folkeskole
  Jellebakkeskolen
  Jellebakken 17
  8240 Risskov

  Kontakt
  Torben Antonsen
  tant@aarhus.dk
  87 13 85 00

  www.jellebakkeskolen.dk