• Fyn og øerne


  Kommune Odense

  Tilbud
  Vores tilbud er til hele distriktets børn, hvor forældre og lærere "spotter" at det drejer sig om højt begavede børn. Det er ekstra undervisning to lektioner om ugen efter skoletid - i alt 20 børn i alderen 2. til 6. klasse
  ...

  Kommune Assens

  Tilbud
  Skolen har uddannet to talentvejledere som er en del af skolens ressourceteam. Deres opgave er at vejlede de enkelte lærere i, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen for talenter i de enkelte fag. De kan også selv være med til holddeling, hvor talenterne i en periode får en undervisning på et andet niveau eller med et andet indhold. Vores tilbud er udvidet holddannelse og undervisningsdifferentiering.
  ...

  Kommune Svendborg

  Tilbud
  Tæt relationsbaseret læringsmiljø med høj anerkendelse af den enkelte elevs behov - eller særlige begavelse - indenfor det forpligtende fællesskabs rammer. Skolen arbejder ud fra fire grundlæggende værdier: Tillid, åbenhed, anerkendelse og mangfoldighed.
  ...