• Jylland


  Kommune - Varde

  Tilbud
  På ”10 i Campus” har vi en del valgfag. Blandt andet engelsk, dansk og matematik for viderekomne, som alle henvender sig til elever, der har særlige forudsætninger inden for disse fag.
  ...

  Kommune Skive

  Tilbud
  Talenthold er et fritidstilbud til elever fra Folkeskolens 4. -9. klassetrin, som har særligt let ved at gå i skole, mangler endnu flere udfordringer i undervisningen og gerne vil bruge en ugentlig eftermiddag i et spændende samarbejde med andre børn og unge.

  Undervisningen foregår på tre hold, et for 4. -5. klassetrin, et for 6.-7. klassetrin samt et for 8.-9. klassetrin.

  Undervisningen finder sted på henholdsvis Skive Bibliotek og Skivehus Skole 2 - 3 timer ugentligt med start i november. Der sørges for transport for elever, der kommer fra oplandet.
  Dit barn kan søge om at blive optaget på et af holdene. Få en folder og et ansøgningsskema på dit barns skole.
  ...

  Kommune Aarhus

  Tilbud
  Vi har ikke et decideret særligt tilbud, men vi har rigtig mange børn med særlige forudsætninger, og flere er medlem af Gifted Children. Børnene er integreret på alle klassetrin med succes.
  ...

  Kommune Thisted

  Tilbud
  Niveaudeling i matematik og 10 kl. er højniveau. Alt efter klassens niveau forsøger vi at komme op på gymnasialt niveau inden året er omme. Stor undervisningsdifferentiering i 10. kl. Klassen er ”digital”. Alle elever har egen bærbar, og alt køres gennem server-internet-netværk. Ingen lommeregner, bøger eller kopier. Kun mulighed for ekstraundervisning hvis kommune eller stat bevilger ekstra økonomi. 10. Klassen "Tinghøj" vandt 2. pladsen i Danmarks Matematik konkurrence i efteråret 2010.
  Fysik - kemi og astronomi er også med i den ”Naturvidenskabelige Gymnasieforberedende undervisning” i 10.kl.
  ...

  Kommune Fredericia

  Tilbud
  Ungdomsakademiet - ekstra tillægsundervisning.
  Tre forløb årligt af 30 til 60 timer
  ...

  Kommune Århus

  Tilbud
  Århus kommune har i samarbejde med Jellebakkeskolen aftalt et udviklingsforløb på 80 timer i skoleåret 2011-12, hvor vi undersøger, hvad de højtbegavede børn profiterer af i undervisningen. Det kan være særlige måder at tilrettelægge undervisningen på eller særlige forløb på hold. For at bygge på de erfaringer, der allerede er gjort herhjemme og i udlandet. Skoleleder og de to lærere, som er tilknyttet projektet, deltager på konferencen på DPU i Emdrup "Pas på de velbegavede og talentfulde børn" september 2011 forud for projektets start.

  Projektet er lille og ikke igangsat endnu. Det er meningen, at de erfaringer, vi gør os, skal bredes ud på skolen og i Pædagogisk Afdeling i Børn & Unge i Århus med anbefalinger til, hvordan disse børn kan udfordres fagligt og socialt på en folkeskole.
  ...

  Kommune Frederikshavn

  Tilbud
  Vores skole er en lille friskole med få elever i klasserne hvilket giver os mulighed for at møde det enkelte barn på netop deres udviklingstrin. Det betyder at uanset om barnet er super intelligent eller hænger lidt efter så er der ekstra ressourcer til barnet.
  Det kan også være at barnet er på forskellige udviklingstrin f.eks. socialt bagefter, sprogligt langt fremme, matematik normal området. I vores miljø er der plads til dette. Plads til det enkelte barn som det nu engang er.
  ...

  Kommune Ringkøbing - Skjern

  Tilbud
  Øget undervisningsdifferentiering. Eleverne deltager i faglig undervisning på årgange over eget niveau. Det lader sig gøre, ved at planlægge parallelle timer - eller ved at sikre at læreren der underviser, har undervist højere niveauer og derved har relevant materiale.
  ...

  Skolen tilbyder undervisning fra 0.–9. kl. med alm. afgangseksamen
  10. kl tilbydes som et ekstra modningsår, hvor der ikke vil være eksamen, men alle får en skoleudtalelse efter endt skoleår.

  For yderligere info står skoleleder Arnfinn Rismoen gerne til rådighed.
  Han kan kontaktes på:

  Mentiqa Nordjylland
  Thistedvej 115
  9400 ...

  Kommune Sønderborg

  Tilbud
  To af vores i alt fire linjefag: Science og Art henvender sig traditionelt til højt begavede unge med netop interesse inden for de områder. Undervisningen foregår på et niveau som er væsentligt højere end på andre grundskoler i landet.

  I 10. klasse har vi desuden et særligt tilbud, som vi kalder for Challenge 10. Dette går i al beskedenhed ud på, at alle elever skal udfordres uanset niveau - dog særligt målrettet mod de elever der kan og vil mere en gennemsnittet. Undervisningen er niveaudelt i tre 10. klasser i fagene dansk, matematik og engelsk. Derudover er der mulighed for, at den enkelte kan vælge efter interesse med en række gymnasieforberedende fag. I skoleåret 2010/11 fik 10. klasse det højeste karaktergennemsnit i matematik problemregning i landet.
  ...

  Kommune Aalborg

  Tilbud
  Fire talentgrupper, en på hver af de fire Nørresundbyskoler, i samarbejde med Nørresundby Gymnasium. Undervisningen foregår dels på en folkeskole, dels på gymnasiet og foretages i hver gruppe dels af en folkeskolelærer og dels af en gymnasielærer.

  Tilbuddet ligger udenfor skoletiden med i gennemsnit 1 lektion pr. uge. I hver gruppe elever fra hver af de fire skoler. Der undervises i medier, idræt, naturfag & naturvidenskab og sprog.
  ...

  Kommune Holstebro

  Tilbud
  Alle elever på skolen spiller et klassisk orkesterinstrument eller klaver eller synger på KorTeater linjen. Der er ikke noget krav om indgangsniveau og erfaring, men eleven skal være interesseret i vores musiktilbud. Det kan for eksempel være de synes at hørelære og musikhistorie lyder spændende. Vi rådgiver gerne op til flere år før skolestart vedrørende instrumentvalg.

  Vi har ikke et særligt tilbud til højtbegavede, men vi har mange elever, som falder ind i denne kategori. De oplever at trives meget godt på vores skole, som har en generelt høj faglighed, stor nysgerrighed, ambitioner på forskellige områder: nogle musikalsk, andre skolefagligt.

  Vi har ofte elever, som har kedet sig så meget i skolen, at de vælger at springe 8. klasse over og derfor går her i både 9. og 10. klasse, hvorefter de igen er alderssvarende til gymnasiet.
  ...

  Kommune Viborg

  Tilbud
  Differentieret, niveaudelt og aldersintegreret undervisning med hjemme- og udeforløb. Boglig og gymnasieforberedende efterskole med en stærk sproglig og international profil. Cambridge moderskole for alle efterskoler i Danmark. IGCSE klasse med undervisning på engelsk.

  IGCSE = The International General Certificate of Secondary Education.
  ...

  Kommune Varde

  Tilbud
  Cambridge engelsk også på højt niveau CAE - Certificate in Advanced English og Science-hold.
  ...

  Kommune Åbenrå

  Tilbud
  Sundeved Efterskole har niveaudelt undervisning i fagene matematik, engelsk og tysk. I 8. og 9. klasse er der tre niveauer og i 10. klasse to niveauer.
  ...