• Sjælland


  Kommune Gladsaxe

  Tilbud
  Atheneskolen er et undervisningstilbud udelukkende for højtbegavede børn fra 0. - 9. klasse. Barnet skal være testet med en anerkendt intelligenstest inden optagelse - dog kan elever i 0. klasse optages uden test, men efter en prøveperiode. Skolen har løbende optag skoleåret igennem, hvis der er ledige pladser.
  ...

  Kommune Slagelse

  Tilbud
  Niveaudelt undervisning på 8.-9. årgang i fagene matematik, tysk og engelsk. På baggrund af elevernes evner, engagement og anlæg, deles de tre klasser på hver årgang i fire hold i hvert af ovenstående fag.
  ...

  Kommune Faxe

  Tilbud
  På vores liniefag er der mulighed for at kæle for den enkeltes muligheder og evner. Eleverne bliver fordelt på hold efter læringsstile. Vi har gennem årene haft mange elever, der har været på særlige skoler som Mentiqa eller lignende
  ...

  Kommune Lyngby-Taarbæk

  Tilbud
  Vi har en særligt udvalgt ressourcelærer til børn med særlige forudsætninger. Virker både konsultativt i for holdt kolleger og med timer til enkelte børn og grupper. Peter Sytig Andersen har et årligt timetal på 40.
  ...

  Kommune København

  Tilbud
  Grøndalsvængets skole startede projekt ”superfag” et undervisningstilbud til elever med særlige forudsætninger i skoleåret 2009/10 efter en meget indgående pædagogisk debat – som førte til en beslutning om at anvende en mindre særlig ressource til at udvikle området.
  Formålet var at skaffe ny viden til skolens personale, for derved at styrke skolens undervisning så den imødekommer og støtter elever med særligt gode læringspotentialer. ...

  Kommune Hillerød

  Tilbud
  Ikke oplyst
  ...

  Kommune København

  Tilbud
  Tilbud efter skoletid til særlig talentfulde elever i matematik og naturvidenskab.

  Klassetrin
  1. – 9. klasse
  ...

  Kommune Gentofte

  Tilbud
  For de elever, der vil bruge ekstra tid på at dygtiggøre sig, opretter vi Master Classes med særligt kvalificerede lærere. Tilbuddene varierer, men har inden for de senere år strakt sig fra foto, sushi og tegneserier til algebra, retorik og filosofi.
  ...

  Kommune Holbæk

  Tilbud
  Vi har fokus på børn med særlige forudsætninger, blandt andet har vi "Nørdetimer", fokus på undervisningsdifferentiering og kursus til lærerne.
  ...

  Kommune Greve

  Tilbud
  Ekstra undervisning i naturfag. Tilbuddet hedder "Formidlingsagenter i naturfag". For mellemtrinnet tirsdage i 7. og 8. lektion. For udskolingen mandage i 7. og 8. lektion.
  ...

  Kommune Gladsaxe

  Tilbud
  Vi har to grupper for børn med særlige forudsætninger 2. - 5. klasse og 6.- 8. klasse. Her mødes elever om forskellige fællesprojekter og arbejder med individuelle projekter efter aftale med lærerne.
  I indeværende skoleår er der etableret en sproggruppe i engelsk for born, hvor en af forældrene har engelsk som modersmål eller hvor børnene har helt særlige forudsætninger ...

  Kommune Køge

  Tilbud
  Skolens 6.C og 7.C og 6.C til næste år bliver undervist hovedsageligt af magistre, og vi tilstræber at øge udfordringerne i alle faggrupperne. 8.C næste år skal til gymnasiets c-prøve i matematik og fysik og 9.C skal til gymnasiets b-prøve i matematik og fysik. Der er opskrivning til skolens kommende 6.C klasse. Skolen vil kunne tage ca. 17 elever med andre forudsætninger fra andre skoler.
  ...

  Kommune København

  Tilbud
  Ungdomsskolens "Masterclass" (CAMPUS og weekendAKADEMIER) er målrettet unge med særlige forudsætninger. Undervisningen foregår i efterårsferie og vinterferie og nogle lørdage i løbet af sæsonen. CAMPUS og weekendAKADEMIER er planlagt som tematiseret undervisning og foregår på et højt fagligt niveau, men mange af ungdomsskolens øvrige tilbud kunne måske også have interesse.
  ...

  Kommune Faarevejle

  Tilbud
  Odsherreds Efterskole har for nogle år siden haft et specialforløb for elever med særlige forudsætninger. Projektet kørte i tre år hvorefter vi desværre måtte lukke det i mangel på elever. Men de erfaringer vi har gjort, har ikke været forgæves og forløbet har givet os en god indsigt i de muligheder og udfordringer der særligt gør sig gældende for elever med særlige forudsætninger.
  ...

  Kommune Rudersdal

  Tilbud
  Vi behandler højt begavede børn ligesom alle andre born.
  Det vil sige vi tager udgangspunkt i, hvad de kan - både fagligt, socialt og personlighedsmæssigt - og arbejder ud fra det. Skolen har flere børn, der er højt begavede.
  ...