• Skoletilbud


    I efteråret 2011 henvendte Gifted Children sig til landets kommunale og private skoler, i et forsøg på at kortlægge hvilke skoletilbud der findes til højt begavede børn i Danmark. I denne sektion vil du kunne finde information om de skoler, der på daværende tidspunkt var særligt interessante fir højt begavede børn og unge.

    Navigation
    Sektionen er delt ind efter landsdel og kommune og derefter er det angivet om skolen er kommunal, privat-/friskole, efterskole ​etc.

    Hvis du kender til, eller selv er repræsentant fra, et undervisningstilbud til højt begavede børn, som ikke er nævnt her, er du mere end velkommen til at sende en mail til info@giftedchildren.dk

    Bemærk, Gifted Children formidler kun den information, som vi har modtaget fra de respektive skoler om tilbuddene. Vi anbefaler ikke en skoler frem for en anden.