• Stina Grube Roy og Henrik Mandrup

  Stina Grube Roy og Henrik Mandrup er begge særdeles hårdtarbejdende lærere, der på en unik måde forstår at differentiere undervisningen ved enhver given lejlighed. Dette betyder rent praktisk, at alle elever får udfordringer, der passer til deres niveau - uanset, hvor de fagligt befinder sig.

  Undervisningsdifferentieringen sker i en utrolig positiv og accepterende ånd, så eleverne oplever, at det vigtigste mål er personlig dygtiggørelse og ikke nødvendigvis at blive bedre end de andre i klassen.

  Der er opstået en særlig ånd af hjælpsomhed i klassen, hvor hjælpelærerbegrebet har fået en renæssance. Eleverne har nemlig lært, at den bedste måde at lære på er at lære fra sig.

  Stina Grube Roy og Henrik Mandrup er altid tilgængelige for en drøftelse af forskellige spørgsmål og har i dén grad løftet klassen både fagligt og socialt. De nyder stor respekt fra både elever og forældre.

  Det er glædeligt, at folkeskolen i disse år kan mønstre så kompetente og inspirerende lærerkræfter som tilfældet er med Stina Grube Roy og Henrik Mandrup.

  Indstillet på vegne af 6.B´s elever og forældre.