• Medlemsudvikling

  Geografisk fordeling af medlemmer 2009 - 2014
  Udvikling i antal af henholdsvis indmeldte familier - indmeldte børn i perioden 2007 til 2013.
  Forhåndsvisning af artikel

  Status for medlemsudvikling 2006 frem til september 2014

  Medlemsantal  Alders- og kønsfordeling, september 2014


  Tabellen viser, hvad børnene var fyldt 1. september 2014.

  Alders- og kønsfordeling september 2014

  Diagrammet viser, hvilken alder børnene har i 2014.

  Samlet aldersfordeling september
  ...