• Medlemsudvikling

    Geografisk fordeling af medlemmer 2009 - 2014
    Udvikling i antal af henholdsvis indmeldte familier - indmeldte børn i perioden 2007 til 2013.
    Forhåndsvisning af artikel

    Status for medlemsudvikling 2006 frem til september 2014

    Medlemsantal    Alders- og kønsfordeling, september 2014


    Tabellen viser, hvad børnene var fyldt 1. september 2014.

    Alders- og kønsfordeling september 2014
    ...