• Tillidsposter


  Formand  Grith Tschorn
  formand@giftedchildren.dk

  Næstformand  Annette Storm

  Talsmand og bestyrelsesmedlem  Peter Grubert

  Kasserer

  Stine Darmer
  stine@giftedchildren.dk


  Bestyrelsesmedlem
  Jon Steffensen

  Bestyrelsesmedlem  Bo Andersen

  Bestyrelsesmedlem  Mette Præst Knudsen

  (foto bragt med tilladelse af fotograf Michael Yde Katballe)

  1. suppleant  Ellen Bonefeld Bladt

  2. suppleant  Anton Charlton Handskemager

  Revisor

  Birgitte Hansen-Hoeck

  Revisorsuppleant

  Mikael Lind