• Tillidsposter


  Formand



  Grith Tschorn
  formand@giftedchildren.dk

  Næstformand



  Annette Storm

  Talsmand og bestyrelsesmedlem



  Peter Grubert

  Kasserer









  Stine Darmer
  stine@giftedchildren.dk


  Bestyrelsesmedlem




  Jon Steffensen

  Bestyrelsesmedlem



  Bo Andersen

  Bestyrelsesmedlem



  Mette Præst Knudsen

  (foto bragt med tilladelse af fotograf Michael Yde Katballe)

  1. suppleant



  Ellen Bonefeld Bladt

  2. suppleant



  Anton Charlton Handskemager

  Revisor

  Birgitte Hansen-Hoeck

  Revisorsuppleant

  Mikael Lind