• Trille Annelise Rasmussen, Dragør

  Vores søn kom til Skolen ved Vierdiget i Dragør efter påske i 2. klasse efter en streng tid med mobning, megen uro og dårligt indlæringsmiljø på en anden skole. Vores søn var langt ude; mareridt, angstanfald, aggressiv adfærd og manglende tillid til børn og voksne. Med skoleleder Kaj Borcherts opbakning og forståelse begyndte de nye lærere arbejdet med at få genopbygget vores søns tillid. Trille Annelise Rasmussen og vores søn mødtes i 4. klasse, og det skulle vise sig at blive altafgørende for vores søns gode udvikling. Trille spottede hurtigt og uopfordret vores søn og gav en meget præcis og uddybende beskrivelse af ham, nemlig beskrivelsen af en elev med særlige forudsætninger.

  En sådan beskrivelse er ofte ilde hørt, når den kommer fra forældre, og de ville blive betragtet som ambitiøse og krævende. Men nu kom den altså fra Trille. Vi følte en utrolig lettelse og følte os samtidigt forstået og anerkendt, og ikke mindst følte vores søn sig forstået. Vi har fået en glad og nysgerrig dreng igen, som er parat til mange nye faglige udfordringer næste skoleår.

  Hvad er det, Trille kan og gør?

  Hun er indsigtsfuld, rummelig og anerkendende omkring alle børnenes styrker og svagheder, og således skaber hun respekt for og accept af børnenes forskelligheder. Hun elsker børn, er omsorgsfuld og har naturligt flair for at gennemskue individuelle talenter og særlige behov. Hun ser hele børn og ikke kun enkelte sider. Gennem enkel struktur og faste rammer skaber Trille en tryg og forudsigelig atmosfære og dermed god trivsel og et godt indlæringsmiljø. Samtidigt er hun lydhør over for og sparrer med os forældre, så der bliver fulgt op på barnet hele vejen rundt.

  Hun er af den opfattelse, at de børn, der har potentialet til at spurte, også skal have muligheden. Ikke blot taler hun om stilladsering og om at stå på tæer, hun praktiserer det også. Hun har altid ekstramateriale med og differentiering er en naturlig del af hendes undervisning.

  Takket være en ihærdig, kærlig og kompetent indsats fra Trille Annelise Rasmussen har vi og vores søn genvundet trygheden og tilliden til skolen.

  Indstillet af Bertha Jensen