• Lilly Olesen og Lone Krakov, Søagerskolen i Smørum

    Lige fra 1. klasse hvor Lilly og Lone gjorde deres indtog i vores, og især i vores søns, verden har de formået at skabe et miljø i klassen hvor alle behov tilgodeses. De to lærere har i de år vi har kendt dem udvist en fantastisk evne til at se de børn der er dem betroet lige der hvor børnene er. De har en utrolig god evne til at differentiere undervisningen så den tilgodeser alle elever – både de højtbegavede og de der ikke er. De har formået at vende en skoleklasse fra en uhomogen gruppe fuld af stridigheder og manglende lærelyst til en flok unger, der ligger flot i forhold til landsgennemsnittet.

    Og ikke mindst – de har evnet at se og favne vores højtbegavede dreng uden forbehold, og give ham de ekstra udfordringer der gør, at han igen synes, det er sjovt at gå i skole: Både i 1. klasse hvor han som den eneste i klassen kunne læse, da de startede og i 3. klasse, hvor han fik voldsomme sociale problemer i klassen og skolen. I det hele taget har de set ham som den han er, hjulpet ham til at lære mere og opmuntret ham til at forfølge sine til tider skøre ideer.

    Indstillet af Turid og Morten Lyngholm Preuss