• Gifted Childrens påskønnelse af en særlig indsats

    Gifted Children påskønner den indsats som enkeltpersoner gør for højt begavede børn rundt om i landet, og foreningen har derfor indført en pris, der gives til en person som har udvist særlig interesse, forståelse eller indsigt.

    Det er medlemmerne af Gifted Children, der indstiller til prisen, og den går til en dagplejer, pædagog, lærer, inspektør, sundhedsplejerske, læge, psykolog, politiker, forsker, journalist eller andre, som i deres virke har flyttet en lille eller større sten på vejen for et eller flere højt begavede børn.