• Rudersdal lilleskole

  ”Det er ikke en enkelt person, som er blevet indstillet, men hele skolen, da det er de dygtige lærere tilsammen, som gør, at RUDERSDAL LILLESKOLE er en fantastisk skole for højt begavede børn. Højt begavede børn er lige så forskellige som andre børn, men har ofte nogle særlige behov, som vi har oplevet ikke blev tilgodeset i den almindelige folkeskole. Begge forældrepar har oplevet, at vores børn af forskellige årsager havde det meget dårligt i den almindelige folkeskole, og ikke rigtigt blev set. På RUDERSDAL LILLESKOLE ser lærerne af sig selv den enkelte elev, også uden at man som forældre hele tiden skal gøre opmærksom på elevens behov.

  Børnenes begrundelse for indstillingen af RUDERSDAL LILLESKOLE:

  • Det er sejt, at man er klog – og det er sejt at få gode karakterer
  • Det er i orden at sige sin mening, også selvom man ikke er enig med sine klassekammerater eller med læreren
  • Der er plads til at være forskellige
  • Det er dejligt, at der er så mange andre skøre mennesker, så føler man sig ikke ensom.


  Vores begrundelse for indstilling af RUDERSDAL LILESKOLE:

  • Skolen differentierer undervisningen fuldt ud – både opad og nedad
  • Lærerne behandler alle elever ens ved at behandle alle elever forskelligt
  • Eleverne bliver rost, hvis de er særligt dygtige, og det uanset om det er boglig dygtighed eller anden dygtighed
  • Humor og sjov bliver anvendt meget
  • På skolen er det helt acceptabelt, at man springer en klasse over. Ligeledes er der elever, der følger undervisning på højere klassetrin i nogle fag – uden problemer for hverken lærere eller klassekammerater.


  Indstillet af
  Anne og Bo Felding
  Elsebeth og Jørgen Holm Damgaard