• Påskønnelsespriser


  Gifted Children påskønner den indsats som enkeltpersoner gør for højt begavede børn rundt om i landet, og foreningen har derfor indført en pris, der gives til en person som har udvist særlig interesse, forståelse eller indsigt.

  Det er medlemmerne af Gifted Children, der indstiller til prisen, og den går til en dagplejer, pædagog, lærer, inspektør, sundhedsplejerske, læge, psykolog, politiker, forsker, journalist eller andre, som i deres virke har flyttet en lille eller større sten på vejen for et eller flere højt begavede børn.
  Udgivet den 30-08-12 22:29

  Han var jo bare klog


  Pris. Lærer Bitten Sejr Nielsen fra Søndermarkskolen modtog forleden en pris fra foreningen Gifted Children efter indstilling fra en taknemmelig mor. Pris. Lærer Bitten Sejr Nielsen fra Søndermarksko...

  Af Heidi Engelund, hee@berlingskemedia.dk ...

  Du søgte viden om højt begavede børn. - Og handler på en anerkendende måde med fokus på ressourcer og potentialer.

  På trods af den modgang du mødte i forsøget på at skabe forandringer, fortsatte du dit engagement.
  Med anerkendelse, åbenhed og vilje ydede du en ekstra indsats i forsøget på at skabe en positiv og indholdsrig ...

  Gitte Haastrup Hansen, Vejle Friskole

  For dig gælder ingen Jantelov. Du tager vores dreng alvorligt og prøver at forstå, hvordan tingene hænger sammen i hans verden. Du er anerkendende og nysgerrig, møder vores dreng med åbenhed og oprigtighed.

  For dig er den nemme løsning ikke den mest nærliggende. Din grundighed på ...

  Fagleder, Susanne Juhler Hansen, i Hedensted Kommune. For din professionelle indstilling, din store indlevelse, dit ”drive” og din store vilje til at samarbejde. Din viden, dit engagement og din evne til at give de rigtige råd og de bedste anbefalinger ses næppe lige, og din tillid og indsigt har flyttet ...

  Stina Grube Roy og Henrik Mandrup er begge særdeles hårdtarbejdende lærere, der på en unik måde forstår at differentiere undervisningen ved enhver given lejlighed. Dette betyder rent praktisk, at alle elever får udfordringer, der passer til deres niveau - uanset, hvor de fagligt befinder sig.
  ...

  Lyngby Friskole har formået at løfte vores dreng op, så han i dag mærker, at det er okay at være "mig". Han er ikke længere ked af at være "den kloge". Han mødes fagligt og kammeraterne spænder fra egen alder som er 8 til 16 år, hvilket giver en stor oplevelse af at være accepteret. ...

  Kristina Taaning, klasselærer i 1.B på Lind Skole ved Herning, med følgende begrundelser. Kristina Taaning er klasselærer for vores datter Dikte i 1.B på Lind Skole ved Herning.

  Fra første færd har Kristina vist en imponerende indlevelse i Diktes særlige behov og forudsætninger som højt begavet barn. Samtidig lægger hun stor vægt på ...

  Lærer Jan Christensen på Hørsholm skole og primus motor for "projektklasse for højt begavede børn med særlige forudsætninger".

  Jan Christensen er en ganske særlig lærer. Han formår at tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets kompetencer. Det kommer børnene på Hørsholm Skole ...

  Skolepsykolog Ole Kyed

  Gifted Children tildeler Ole Kyed en ærespris i 2010 for hans mangeårige, konstante og utrættelige engagement i højt begavede børn, deres trivsel og anerkendelse. Ole Kyed har gennem årene haft mod til - og evner for - at sætte højt begavede børn på såvel den pædagogiske som politiske dagsordenen, og ...

  Lærer Maria Frandsen og Pædagog Flemming Krogshave, Stengård Skole.

  Emil har en helt fantastisk dansk- og klasselærer, Maria Frandsen. Hun har aldrig - bevidst i hvert fald - haft et højt begavet barn i klassen - ikke et, der var så tydeligt som Emil. Og hun vil bare så gerne gøre det godt for ham og os. Hun kommunikerer hyppigt om ideer, fortæller om Emils dag, lytter ...

  Casper Emil Madsen, SFO medarbejder på Munkegårdsskolen.

  Vores 11-årige dreng Daniel går i 5. klasse på den lokale folkeskole, men han har haft trivsels-problemer siden starten i 0. klasse. Han har manglet passende udfordringer i undervisningen. Daniel var heldig for i hans SFO arbejdede Casper, som kunne forstå Daniel, og se hvad der skulle til for at fange hans interesse. ...

  Vores søn kom til Skolen ved Vierdiget i Dragør efter påske i 2. klasse efter en streng tid med mobning, megen uro og dårligt indlæringsmiljø på en anden skole. Vores søn var langt ude; mareridt, angstanfald, aggressiv adfærd og manglende tillid til børn og voksne. Med skoleleder Kaj Borcherts opbakning og forståelse begyndte de nye lærere arbejdet med at få genopbygget ...

  Lige fra 1. klasse hvor Lilly og Lone gjorde deres indtog i vores, og især i vores søns, verden har de formået at skabe et miljø i klassen hvor alle behov tilgodeses. De to lærere har i de år vi har kendt dem udvist en fantastisk evne til at se de børn der er dem betroet lige der hvor børnene er. De har en utrolig god evne ...

  ”Det er ikke en enkelt person, som er blevet indstillet, men hele skolen, da det er de dygtige lærere tilsammen, som gør, at RUDERSDAL LILLESKOLE er en fantastisk skole for højt begavede børn. Højt begavede børn er lige så forskellige som andre børn, men har ofte nogle særlige behov, som vi har oplevet ikke blev tilgodeset i den almindelige folkeskole. Begge forældrepar ...

  Pædagogisk konsulent Kalle Hansen, Odense Kommune.

  Tidligere skoleleder på Kroggårdsskolen, Kalle Hansen, har de senere år arbejdet hårdt for at få etableret et ekstra tilbud i folkeskolerne i Odense Kommune for højt begavede børn. Odense Kommune har sagt ja til et forsøgsprojekt for højt begavede børn i 1. - 6. klasse, og yder et særskilt tilskud ...

  AKT-lærer Hans Kjær, Brorsonskolen, Varde.

  Her i familien er vi slet ikke i tvivl. Påskønnelsesprisen må absolut gå til AKT-lærer Hans Kjær på Brorsonskolen i Varde. Efter mange tests og lange seje træk med skolens ledelse, fik vi en aftale i stand som gik ud på 2 ugentlige projekttimer. Her formåede Hans Kjær gennem fantasifulde, kreative og ...

  Skoleleder Trine Stampe, Kundby Skole.

  "Vi er ikke eksperter, da vi først lige selv har fået øjnene op for denne særlige gruppe børn. Vi vil dog meget gerne arbejde både med børn med høj begavelse og med nye tiltag i forhold til denne børnegruppe."

  Med disse ord blev vi første gang mødt på Kundby Skole, og de faldt som vand på tør jord. Der har siden ...